en digital dörr till ett delat liv

OM BIOSFÄREN


Kulturella, sociala och fysiska aktiviteter skapar mening, fokus, och gemenskap. Biosfären är ett immersivt upplevelserum som bryter ner de fysiska barriärerna på vård- och omsorgsboende. Rummet tar omvärldens miljöer till brukarna, anpassade utefter deras behov.

2018 började vi testa aktiviteter i Biosfären där brukarna kunde engagera sig, utvecklas och interagera med varandra och personalen. Genom beprövade metoder som Design Thinking, deltagarobservation och kurering har vi kunnat leverera en innovativ lösning till en grupp som annars är svår att nå.

2019 installerades vår första prototyp i samarbete med Verklighetslabbet och Stockholms stad. Idag används Biosfären på Stureby vård- och omsorgsboende av ca 94 invånare, 5 dagar i veckan.

Vår visionVi anser att personer i alla åldrar och med varierande kognitiva förmågor har rätt att delta i aktiviteter efter egen vilja. Vi vill demokratisera äldreomsorgen genom att ge alla lika tillgång till världen. Vi levererar ökad livskvalitet till dem.

Biosfären ger äldre ägarskap över sina liv genom att ge dem friheten att välja var de vill åka, vad de vill göra och hur de vill bo.
Skapa möjligheter

att dela livet och skapa minnen tillsammans med andra

Överkomma

fysiska, geografiska och mentala barriärer

Bidra

till en ökad livskvalitet för alla brukare

globala målen

Fram till år 2030 kommer antalet personer över 60 år i världen att öka med 56%. Samhället, företag och myndigheter måste hitta innovativa lösningar för att tillgodose äldres behov.

effektfull lösning

Även om Biosfären är en ny lösning är den effektfull. Idag ger vår prototyp alla brukare möjlighet att få tillgång till upplevelser som annars inte är tillgängliga för dem.

Andra effekter inkluderar:

  • ökad sensorisk upplevelse och stärkt minne hos användare

  • 50% ökat deltagande i större sociala evenemang

  • 2-5 gånger fler brukare som kan vara aktiva i fysisk terapi, social aktivitet och kognitiva övningar


SAGT OM BIOSFÄREN

- Hanne Rönnback, Enhetschef, Stureby äldreomsorg
“Biosfär ger helt unika upplevelser. Det är inte alla boenden som satsar på aktiviteter[...]att ha möjlighet att erbjuda aktiviteter för boendena ger otroligt mycket mening för dem som är med[...]det är bara fantasin som begränsar oss.”
- Sven Lundgren, Vårdbiträde, Stureby äldreomsorg
“Jag trodde att det skulle störa eller bli för mycket, men tvärtom - det blir en otroligt hjälpmedel. En sinnesupplevelse, något som alla kan prata om."
- Karin Steneby, Kulturansvarig på Stureby vård-och omsorgsboende
“Det är rumsförstärkande. Skillnaden [...] Biosfären gör är att det blir en naturlig stämning. Man vet var man ska titta och vad man ska göra. De signaler som finns i rummet förstärker upplevelser och berättar vad som sker i rummet. Det är jätteviktigt för de boendes egna berättelser att komma fram. Det är på det sättet som man skapar mening.”

Är du intresserad av biosfären?

Vi letar aktivt efter samarbetspartners, kunder och investerare som är lika entusiastiska över att demokratisera äldreomsorg som vi.

Hör av dig!

våra samarbetspartners